Service

Your imagine, We make it.

บริการงานปัก

ด้วยเทคโนโลยีเครื่องปักที่ทันสมัย เราสามารถให้บริการงานปักที่มีคุณภาพสูงได้อย่างรวดเร็ว

เราเป็นผู้ที่มีความชำนาญและประสปการณ์ในอุตสาหกรรมด้านการตัดเย็บ ปัก และสกรีนมาต่อเนื่องมีทีมงานที่มีฝีมือและประสบการณ์มากกว่า 10 ปี จึงพร้อมให้บริการด้วยความรวดเร็ว คุณภาพดี และตรงต่อเวลา

                                emb

 

สั่งทำและประเมินราคา